+30 210 72 31 630
Τηλ.
info@elo.gr
Email
ΚΟΛΩΝΑΚΙ: Ομήρου 21
ΓΛΥΦΑΔΑ: Λαζαράκη 27

stefanos oikonomou
stefanos oikonomou

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Οι εμπορικές διαφορές και αντιδικίες είναι αναπόφευκτες για κάθε επιχείρηση. Το σημαντικό είναι όταν προκύψει ένα πρόβλημα να υπάρχει δίπλα σας ένας δικηγόρος που κατανοεί τα θέματα της επιχείρησής σας, έχει δικαστική εμπειρία και γνώσεις εμπορικού δικαίου και θα σας συμβουλεύσει με ειλικρίνεια δίνοντας λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.  

Οι περισσότερες αντιδικίες μεταξύ επιχειρήσεων ξεκινούν όταν μία μεταξύ τους σύμβαση παρουσιάσει εμπλοκή. Η εμπλοκή μπορεί να είναι η καθυστέρηση ή μη πληρωμή του οφειλόμενου τιμήματος ή αμοιβής, η καθυστέρηση στην παράδοση των προϊόντων ή υπηρεσιών, η πλημμελής εκτέλεση της σύμβασης, ή η παραβίαση της υποχρέωσης εχεμύθειας και πολλά άλλα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ασκηθεί είτε αγωγή για την παροχή του οφειλέτη είτε αγωγή αποζημίωσης. 

Οι δικηγόροι εμπορικού και εταιρικού δικαίου του γραφείου μας, έχουν χειριστεί πληθώρα εμπορικών διαφορών και αντιδικιών με αντικείμενο εκατομμυρίων ευρώ όπως μεταξύ εμπορικών αντιπροσώπων και αντιπροσωπευόμενων, μεταξύ franchisees και δικαιοπαρόχων, μεταξύ πολυεθνικών εταιριών και των ελληνικών συνεργατών τους.   

Έχουμε εκπροσωπήσει μεγάλη εταιρεία εστίασης σε πολυετή δικαστική διαμάχη σχετικά με την προσβολή του γνωστότατου εμπορικού σήματος που κατείχε από ανταγωνιστική εταιρεία κερδίζοντας την υπόθεση για τον πελάτη μας στο Εφετείο και στο Συμβούλιο Επικρατείας. 

Οι δικηγόροι μας έχουν υποστηρίξει πολλές εταιρείες στις εμπλοκές που προκύπτουν από την συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς με διάφορα αντικείμενα, από μίσθωση αναψυκτηρίων έως την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Στα πλαίσια αυτά έχουμε ασκήσει προδικαστικές προσφυγές και ασφαλιστικά μέτρα κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής. 

Οι δικηγόροι εταιρικού δικαίου της εταιρείας μας έχουν εκπροσωπήσει τους μειοψηφούντες εταίρους ή μετόχους στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, είτε ζητώντας την ανάκληση των διαχειριστικών οργάνων είτε ζητώντας τον έλεγχο της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές.  

Συμβουλεύουμε εταιρείες τηλεπικοινωνιών, φαρμακευτικές και call centers σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχουμε αναλάβει την συμμόρφωση πολλών εταιρειών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Έχουμε επίσης αναλάβει την εκπροσώπησή τους ενώπιον της Αρχής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων όταν τους κάλεσε για εξηγήσεις και έχουμε προσβάλλει στα δικαστήρια την πράξη επιβολής προστίμου. 

Συμβουλεύουμε επίσης εταιρείες σε θέματα εργατικού δικαίου, συντάσσοντας τις συμβάσεις εργασίας, τους κανονισμούς εργασίας και τις πολιτικές τους για την ασφάλεια, το απόρρητο και την καταπολέμηση της διαφθοράς και των διακρίσεων και έχουμε εκπροσωπήσει εταιρίες σε αγωγές που άσκησαν εργαζόμενοί τους εναντίον τους. 

Οι δικηγόροι μας και ιδίως ο διευθυντής μας Στέφανος Οικονόμου, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, έχουν μακρόχρονη εμπειρία από εμπορικές αντιδικίες μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων.

Ως δικηγόροι, έχουμε χειριστεί εμπορικές αντιδικίες αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ αλλά και αντιδικίες με πολύ μικρό οικονομικό αντικείμενο. Πάντοτε όμως με την ίδια μαχητικότητα, ενθουσιασμό και προσπάθεια για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Οι δικηγόροι μας εξειδικεύονται σε όλα τα νομικά θέματα του εμπορικού και εταιρικού δικαίου όπως δημόσιοι διαγωνισμοί, ίδρυση εταιριών, αντιδικίες μεταξύ εταίρων, θέματα franchise και εμπορικές αντιδικίες μεταξύ franchisees και δικαιοπαρόχων, θέματα εμπορικών αντιπροσώπων και διανομέων, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, παραβιάσεις του ελεύθερου ανταγωνισμού, κατοχύρωση σημάτων και διαφορές από σήματα και πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικές συμβάσεις, φορολογικοί έλεγχοι και γενικά φορολογικά θέματα, είσπραξη απαιτήσεων, ποινικά θέματα επιχειρήσεων, θέματα ακινήτων ιδιωτών και επιχειρήσεων, θέματα compliance και προσωπικών δεδομένων GDPR.

Φυσικά σε μία εμπορική αντιδικία είτε ξεκινάει από μία σύμβαση είτε όχι, δεν αρκεί ο ενθουσιασμός. Απαιτείται το δικηγορικό γραφείο που θα αναλάβει την υπόθεση να έχει μακρόχρονη εμπειρία στο αντικείμενο, βαθιά νομική γνώση και μεγάλη δικαστηριακή πρακτική. Οι δικηγόροι μας έχουν εκπροσωπήσει εκατοντάδες επιχειρήσεις σε εμπορικές αντιδικίες από συμβάσεις ή σε θέματα ανταγωνισμού κλπ.

Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε άμεσα και γρήγορα χρεώνοντας στον πελάτη εύλογες αμοιβές.

Αναπτύσσουμε παρακάτω χαρακτηριστικές εμπορικές διαφορές που ξεκινούν από μία εμπορική σύμβαση και μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 7231630 για μία συνάντηση από κοντά στα γραφεία μας στο Κολωνάκι, Ομήρου 29 και στη Γλυφάδα, Λαζαράκη 27 ή μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης για να συζητήσουμε το θέμα σας και να αναλάβουμε την δικαστική ή και εξωδικαστική εκπροσώπησή σας.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ