+30 210 72 31 630
Τηλ.
info@elo.gr
Email
ΚΟΛΩΝΑΚΙ: Ομήρου 21
ΓΛΥΦΑΔΑ: Λαζαράκη 27

stefanos oikonomou
stefanos oikonomou

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Τι είναι το εμπορικό σήμα

Η δικηγορική μας εταιρία έχει προβεί στην κατοχύρωση πολλών εμπορικών σημάτων για πολλούς εμπορικούς τομείς. Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει φέρει εις πέρας και πολλές αντιδικίες που αφορούσαν εμπορικά σήματα μεταξύ μικρών ή μεγάλων εταιριών και επιχειρήσεων. Το εμπορικό σήμα ανήκει στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι δικηγόροι για εμπορικά σήματα της εταιρίας μας μπορούν να σας ενημερώσουν ότι εμπορικό Σήμα μπορεί να αποτελέσει κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει μια επιχείρηση.

Αποτελεί τη βιτρίνα μια επιχείρησης, καθώς προσδιορίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει στην αγορά με σκοπό ο καταναλωτής να μπορεί να τα διακρίνει και να τα επιλέξει.

Εμπορικό σήμα μπορεί να θεωρηθεί οποιοδήποτε όνομα ή επωνυμία, λογότυπο, απεικόνιση, αριθμός ή γράμμα, τραγούδι ή slogan καθώς ακόμη και το σχήμα ενός προϊόντος και οι δικηγόροι του γραφείου μας προτού το κατοχυρώσουν θα ελέγξουν αν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Ο κάτοχος του εμπορικού σήματος έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής και εμπορικής εκμετάλλευσης του καθώς και μεταβίβασης ή παραχώρησης του.

Δικαίωμα κατοχύρωσης εμπορικού σήματος έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ακόμα και αυτά που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο εξωτερικό.

Σημασία του εμπορικού σήματος

Για μία νέα ή ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση είναι ζωτικής σημασίας η έννομη προστασία του εμπορικού της σήματος καθώς μέσω αυτού προσπαθεί να ανέλθει και να καθιερωθεί στην αγορά. Με την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος, η επιχείρηση έχει de facto έλεγχο σε αυτό και αποτρέπει οποιονδήποτε ανταγωνιστή να το καπηλευτεί.

EINAI ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΝΕΙ ΧΡΟΝΟ ΚΑΝΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ γιατί αλλιώς κινδυνεύει να το κατοχυρώσει κάποιος ανταγωνιστής προξενώντας του μεγάλη ζημιά.

Το να κατοχυρώσει το εμπορικό της σήμα μια επιχείρηση μέσω του δικηγόρου της είναι μια κίνηση ζωτικής σημασίας καθώς με αυτό το τρόπο διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την περαιτέρω ανάπτυξη της. Να τονισθεί ότι ένα εμπορικό σήμα δεν αποκτάται με την κατάθεση του στο αρμόδιο Υπουργείο αλλά με την κατοχύρωση του.

Τα επίπεδα προστασίας εμπορικού σήματος είναι τα εξής: εθνικό σήμα, κοινοτικό σήμα και διεθνές, και κάθε σήμα ανάλογα τη φύση και το σκοπό του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρει μπορεί να κατοχυρωθεί για συγκεκριμένες κλάσεις προϊόντων ή υπηρεσιών.

Διαδικασία που ακολουθείται για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος

Ο επιχειρηματίας μαζί με τον δικηγόρο του και με τις συμβουλές του θα αποφασίσουν σε ποια κλάση ( κατηγορία ) θα κατοχυρώσουν το εμπορικό σήμα. Στη συνέχεια ο δικηγόρος σημάτων θα προβεί σε διενέργεια νομικού ελέγχου σχετικά με τη διαθεσιμότητα και αν δεν υφίσταται ένα προϋπάρχον πανομοιότυπο σήμα γίνεται η κατάθεση δήλωσης στη Υπηρεσία Σημάτων του Υπουργείου. Αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος της δήλωσης από την Υπηρεσία Σημάτων τότε γίνεται αποδοχή της δήλωσης και το εμπορικό σήμα κατοχυρώνεται με διάρκεια προστασίας για μια δεκαετία, με δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης.

Σύγχυση του κοινού και άλλοι λόγοι απόρριψης της κατοχύρωσης ενός σήματος

Ένα προϋπάρχον κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στη δημιουργία και στη κατοχύρωση ενός καινούργιου σε περίπτωση που αυτό είναι πανομοιότυπο με το προηγούμενο καθώς είναι δυνατόν λόγω της ομοιότητας μεταξύ των δύο να προκληθεί σύγχυση του κοινού. Ο καταναλωτής είναι πιθανό να μην μπορεί να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ των δύο προϊόντων και εσφαλμένα να πιστέψει ότι είναι παράγωγα της ίδιας επιχείρησης.

Γιατί χρειάζεται δικηγόρος για την κατοχύρωση εμπορικού σήματος;

Είναι πολύ σημαντικό τη διαδικασία κατοχύρωσης εμπορικού σήματος να την αναλάβει ένας έμπειρος δικηγόρος που έχει χειριστεί στο παρελθόν και άλλες περιπτώσεις καταχώρησης εμπορικών σημάτων.

Οι έμπειροι δικηγόροι του γραφείου μας φροντίζουν να μην υπάρχουν λόγοι κωλύματος της κατοχύρωσης του σήματος σας, όπως αν υπάρχει στέρηση διακριτού χαρακτήρα, αν είναι κοινόχρηστο, παραπλανητικό ή αν αντίκειται στη καλή πίστη όπως και άλλες περιπτώσεις απαραδέκτου, τις οποίες φροντίζουμε να αποφύγουμε για να υπάρχει μια ομαλή διαδικασία.

Πολλές αιτήσεις απορρίπτονται σε ετήσια βάση λόγω λαθών ή ελλείψεων στις αιτήσεις κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων !

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να χειριστούν με επαγγελματισμό την κατοχύρωση του εμπορικού σας σήματος γρήγορα και αποτελεσματικά, προκειμένου να μην απορριφθεί η αίτησή σας και χάσετε πολύτιμο χρόνο με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 

Στο εμπορικό δίκαιο, κυρίαρχη θέση έχει η προστασία των εμπορικών σημάτων και σημείων. Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να αποτελείται από οποιαδήποτε σημεία, ιδίως από λέξεις ή από σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, το σχήμα του προϊόντος ή τη συσκευασία του προϊόντος ή από ήχους, υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει μια επιχείρηση από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των άλλων επιχειρήσεων. Ο ορισμός αυτός είναι αρκετά ευρύς και όπως έχουν δει οι δικηγόροι εμπορικού δικαίου της δικηγορικής μας εταιρίας στην πράξη υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν είναι σαφές αν ένα σήμα έχει διακριτική ικανότητα ή είναι πιθανόν να προκαλέσει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό λόγω της ομοιότητάς του με προγενέστερο σήμα. Πολλές φορές δε κάποιες επιχειρήσεις κατοχυρώνουν εσκεμμένα σήματα που θυμίζουν γνωστά σήματα που χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές τους για να εκμεταλλευθούν την δικιά τους φήμη και να υφαρπάξουν την πελατεία τους.

Αυτές οι υποθέσεις καταλήγουν να λυθούν από τα Δικαστήρια και οι δικηγόροι εμπορικού δικαίου του γραφείου μας. με την εμπειρία τους σε υποθέσεις αντιδικίας εμπορικών σημάτων μπορούν να σας εκπροσωπήσουν με τον καλύτερο τρόπο.

Ο νόμος προβλέπει τρεις λόγους απαραδέκτου, τρεις περιπτώσεις δηλαδή που θα οδηγήσουν στην απόρριψη της καταχώρησης ενός εμπορικού σήματος ή που θα δώσουν βάση σε κάποιον να ζητήσει την διαγραφή του εμπορικού σήματός κάποιου τρίτου:

  • Όταν αυτό ταυτίζεται με προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα για τα οποία ή οι υπηρεσίες για τις οποίες το σήμα ζητείται ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα.
  • Όταν λόγω του ταυτόσημου η της ομοιότητας με προγενέστερο σήμα και των προϊόντων ή των υπηρεσιών που τα δύο σήματα προσδιορίζουν, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού. Ο κίνδυνος αυτός συνίσταται στον να συσχετίζει ο καταναλωτής τα δύο σήματα και τις δύο επιχειρήσεις, μολονότι τέτοια συσχέτιση δεν υφίσταται.
  • Όταν ένα εμπορικό σήματα ταυτίζεται ή είναι παρόμοιο με προγενέστερο εμπορικό σήμα φήμης και ανεξαρτήτως του αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες κατατέθηκε ταυτίζονται ή είναι παρόμοια ή δεν έχουν απολύτως καμία σχέση. Φυσικά το πότε ένα σήμα στην Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί «σήμα φήμης», δηλαδή πότε είναι γνωστό σε σημαντικό τμήμα του οικείου κοινού από τα προϊόντα ή υπηρεσίες που καλύπτει, αποτελεί ζήτημα ερμηνείας.

Ο έλεγχος αυτός γίνεται αρχικά από την Υπηρεσία Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ωστόσο στην πράξη πολλές φορές έχουν λανθασμένα κατοχυρωθεί εμπορικά σήματα που ανήκουν σε κάποιον από τους παραπάνω λόγους απαραδέκτου. Το αποτέλεσμα είναι να γεννιούνται αντιδικίες που αφορούν τη διαγραφή σημάτων που ταυτίζονται ή ομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με προγενέστερο εμπορικό σήμα, καθώς και να διεκδικούνται μεγάλα ποσά αποζημιώσεων.

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα άσκησης αίτησης κατά του δικαιούχου σήματος για την ακυρότητα και διαγραφή του εμπορικού σήματος, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Σημάτων και εξετάζεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων. Οι αποφάσεις αυτές της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων που κρίνουν επί αποφάσεων των Εξεταστών της Διεύθυνσης Σημάτων υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Επιπροσθέτως, οι δικηγόροι μας έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις όπου κάποιος τρίτος εντελώς αυθαίρετα χρησιμοποιεί ή με διαφόρους τρόπους προσβάλλει εμπορικό σήμα που ανήκει σε άλλον. Εκεί δηλαδή δεν έχει κατοχυρωθεί από την Υπηρεσία Σημάτων κάποιο εμπορικό σήμα που να ταυτίζεται ή να ομοιάζει με προγενέστερο σήμα, προκειμένου ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος να προσφύγει κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Σημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά κάποιος τρίτος εκμεταλλεύεται τη φήμη που έχει ένα εμπορικό σήμα και το χρησιμοποιεί παρανόμως. Ο νόμος για αυτές τις περιπτώσεις παρέχει τη δυνατότητα στον δικαιούχο του εμπορικού σήματος να αξιώσει την άρση της προσβολής και ταυτόχρονα την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που προσβάλλουν το δικαίωμα επί του σήματος, καθώς και σημαντικά ποσά αποζημίωσης.

Οι δικηγόροι εμπορικού δικαίου του γραφείου μας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε θέματα σημάτων, καθώς έχουν χειριστεί πολλές περιπτώσεις κατοχύρωσης και προστασίας εμπορικών σημάτων.

Πρόσφατα μάλιστα και μετά από πολυετή δικαστική διαμάχη οι δικηγόροι – εμπορικολόγοι του γραφείου μας – εξειδικευμένοι στο δίκαιο των εμπορικών σημάτων – πέτυχαν την έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας που δικαιώνει πελάτη μας ως μοναδικό δικαιούχο του γνωστού σήματος ZONAR’S. Οι δικαστικές αποφάσεις έκριναν ότι τα  σήματα «ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΖΩΝΑΡΣ 1940-1962 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ» του πελάτη μας και το εμπορικό σήμα «ZONAR’S” της αντιδίκου αν και δεν είναι πανομοιότυπα απεικονιστικά, εν τούτοις η δεσπόζουσα, κυρίαρχη και έντονης διακριτικής ικανότητας ένδειξη είναι η ένδειξη «ZONAR’S»  που προσδίδει στα δύο σήματα σημαντική ομοιότητα. Τα δικαστήρια έκριναν επίσης ότι το σήμα του πελάτη μας  «ΔΙΟΝΥΣΟΣ-ΖΩΝΑΡΣ 1940-1962 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ»  είναι σήμα φήμης.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το εμπορικό σήμα, από μία απλή κατοχύρωση σήματος έως και μία αντιδικία με κάποιον που προσπαθεί να παραβιάσει τα δικαιώματά σας οι δικηγόροι του γραφείου μας και ιδιαίτερα ο διαχειριστής της δικηγορικής μας εταιρίας Στέφανος Οικονόμου είναι στη διάθεσή σας.

Είμαστε στην διάθεσή σας, να μας καλέσετε στο 210 7231630 για μία συνάντηση από κοντά στα γραφεία μας στο Κολωνάκι, Ομήρου 21 και στη Γλυφάδα, Λαζαράκη 27 ή μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης για να συζητήσουμε το θέμα σας και να αναλάβουμε την υπόθεσή σας σχετικά με τα εμπορικά σας σήματα.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ